Kangoeroewoning bouwen: samen wonen en toch apart

We worden allemaal een dagje ouder en de bouwgronden worden schaarser. Een kangoeroewoning bouwen is een oplossing: samen wonen en toch apart onder één dak. Maar is zo’n kangoeroewoning wel zo snel gebouwd? Wat zijn de voorwaarden en wat mag volgens de huidige wetgeving?

Wat is kangoeroewonen?

Kangoeroewonen betekent dat twee partijen of gezinnen samen en toch apart wonen onder één dak. Een kangoeroewoning bestaat dus uit twee onafhankelijke wooneenheden binnen eenzelfde pand. Zo behoudt elk gezin voldoende privacy maar kan er snel en handig beroep gedaan worden op elkaars hulp.

Het is een concept dat regelmatig voorkomt binnen families. Ouders met kinderen delen de kangoeroewoning met hun ouders. Maar een familiale band is hier niet persé nodig. Belangrijk is wel dat er tussen de twee partijen of gezinnen een belofte is van wederzijdse solidariteit, namelijk zorgen voor elkaar. Het jonge gezin doet bijvoorbeeld boodschappen voor de grootmoeder, terwijl de grootmoeder op het kleinkind babysit. 

 

Waarom zou je kiezen voor een kangoeroewoning?

Een kangoeroewoning biedt tal van voordelen:

 • Financieel voordelig: Bij een nieuwbouw kangoeroewoning kunnen de kosten van de bouwgrond en bouw gedeeld worden. Bij renovatie kan beroep gedaan worden op de aanpassingspremie voor 65 plussers. 
   
 • Hulp voor ouderen: voor ouderen biedt kangoeroewonen de kans om langer in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen i.p.v. in het rusthuis of is het een mooie oplossing tegen vereenzaming.
   
 • Oppas voor huis, dier en kinderen: kinderen hoeven niet naar de crèche of babysit maar kunnen gewoon bij de grootouders blijven. 

 

Kangoeroewoning wetgeving

Een meergezinswoning bouwen waarbij meerdere gezinnen gewoon gaan samenwonen in één huis vormt wettelijk geen probleem. Een dubbele woning bouwen onder eenzelfde dak vormt op stedenbouwkundig vlak al meer problemen.

In Vlaanderen mag je namelijk niet zomaar een bestaande eengezinswoning of twee wooneenheden bouwen op één perceel. Dit heeft vooral te maken met de stedenbouwkundige voorschriften of met de bestemming van het perceel.

Om tegemoet te komen aan een aantal van deze problemen werd binnen de wetgeving inzake ruimtelijke ordening het concept ‘zorgwonen’ ingevoerd. Concreet kun je door het toepassen hiervan een goedkeuring krijgen om een woning in twee aparte wooneenheden op te delen zonder de fiscale en juridische gevolgen ervan. Kangoeroewonen valt hier dus mooi onder. 

 

Wat zijn de wettelijke voorwaarden van een kangoeroewoning?

Om de kangoeroewoning als een zorgwoning te kunnen beschouwen moet ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • In een bestaande woning moet een ondergeschikte wooneenheid worden gecreëerd die ten hoogste een derde van het volledige bouwvolume uitmaakt (gedeelde ruimten niet meegerekend (*)). De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.
   
 • De hoofdwoning en ondergeschikte wooneenheid dienen fysiek en uiterlijk één geheel te blijven.
   
 • De volledige zorgwoning dient eigendom te blijven van dezelfde eigenaar(s).
   
 • Zorgwonen kan wanneer dit gebeurt met het oog op het huisvesten van ten hoogste twee personen met een van onderstaande kenmerken:
     - oudere personen van 65 jaar of ouder
     - hulpbehoevende personen. Hieronder verstaat men personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse
       zorgverzekering en personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen

(*) Wat betreft de indeling van de woning is het niet bepaald welke ruimten door de twee partijen gedeeld moeten worden.

 

Zowel nieuwbouw kangoeroewoning als uitbreiden van bestaande woning mogelijk

Een volledig nieuwe kangoeroewoning bestaat uit twee wooneenheden met elk een toegangsdeur. Met als voordeel dat beide gezinnen voor een klein budget een nieuwbouw kunnen realiseren.

Een bestaande woning uitbreiden kan door bij te bouwen. Bovenop of naast de woning bouwen is mogelijk, maar alles hangt af van de stedenbouwkundige voorschriften van het perceel. Ook hier krijgen beide gezinnen een eigen voordeur. Een extra voordeel is dat je voor deze uitbreiding 6 procent in plaats van 21 procent btw betaalt.

Voor het bouwen van een kangoeroewoning of de uitbreiding van een bestaande woning tot zorgwoning is uiteraard een vergunning nodig. Wanneer constructieve werken nodig zijn, geldt de meldingsplicht. Om zorgwonen aan te vragen, moet je een stedenbouwkundige melding doen.

Voor kangoeroewonen of zorgwonen zelf zijn er geen specifieke premies of subsidies voorzien. Als je renovatie- of verbeteringswerken uitvoert aan je woning, kom je wel in aanmerking voor de renovatiepremie, verbeteringspremie of aanpassingspremie.

 

Vooraf goed over nadenken

Veel mensen ondervinden moeilijkheden bij het realiseren van een kangoeroewoning. Toch is het niet onmogelijk! Er zijn alleen heel wat zaken waarover je vooraf goed moet nadenken en die je moet navragen om de puzzel rond te krijgen. Laat je bijstaan door de juiste adviseurs. Zo weet je vooraf goed waaraan je begint.

Heb je interesse in dergelijke zorgwoning? Contacteer ons vrijblijvend! Onze bouwadviseurs beantwoorden met plezier al jouw vragen.

 

Delen: