Bedrijfsgebouwen groen maken: letterlijk en figuurlijk

Bedrijven investeren vandaag meer in groendaken en groengevels, maar ook regenwaterrecuperatie is een toepassing om een bedrijf op ecologische wijze te laten meedraaien.

Groene gevel
De buitengroengevel of verticale tuin is vooral bedoeld om een accent in de gevel te brengen. Het systeem wordt opgebouwd uit verticaal boven elkaar gemonteerde metalen bakken of een metalen structuur waarin de planten houvast krijgen. Bij een groengevel of verticale tuin groeien de planten dus niet rechtstreeks op de muur. De meeste verticale tuinen bestaan uit een aantal lagen: een metalen kader, platen uit kunststof, een beregeningssysteem, een worteldok, planten en een afvoergoot.
Er bestaat een groengevel waarbij klimplanten in het verticale oppervlak wortelen. Een groengevel in volledige vorm is een volledig vlak aan diversiteit met varens, heesters en andere soorten planten. Een groengevel heeft verschillende voordelen. Het is niet alleen esthetisch mooi. De groene gevel heeft ook een positief effect op stress. Het groen bevordert bovendien de luchtkwaliteit, zorgt voor een betere akoestiek en geluidsisolatie en voor meer warmte-isolatie.
Een groengevel kan ook perfect binnen. Zo hebben medewerkers en bezoekers nog meer zicht op het groene karakter. Op een binnengroengevel groeien dan wel best kamerplanten in de doeken. Het enige wat een binnengroengevel vraagt, is zonlicht en water.

Groen boven het dak
Een groen dak boven op een bedrijfsgebouw: het kan in de vorm van een sedumdak met begroeiing, zoals gras of mos. Of eventueel als intensieve daktuin waarop je ook effectief kunt rondlopen.  Zeg nu zelf: het is een plezier voor werknemers, maar ook voor klanten om hen bij mooi weer buiten te ontvangen. Bij dit type daktuin moet het natuurlijk mogelijk zijn het dak zwaarder te belasten.
Een daktuin valt ook te combineren met parkeerruimte. Bij parkeergebrek bovengronds is er de mogelijkheid om ondergronds parkeerruimte te voorzien. Met daarbovenop een groendak. Ook een groendak met zonnepanelen op een plat dak is een optie. Het groendak zorgt voor verkoeling en levert zo een hoger rendement voor de panelen op.
Om op een groendak plantengroei mogelijk te maken in een kunstmatige omgeving, is een goed waterbeheersingssysteem nodig, gecombineerd met een drainagelaag en een uitgekiend substraatmengsel grond.  Een groendak biedt meerdere voordelen: het isoleert tegen geluid, warmte en koude. Noem het gerust een natuurlijke airco. Een groendak verlengt de levensduur van het dak en ontlast het rioleringsnet.  Een extensief groendak vangt het water op en houdt het vast tijdens een enorme regenbui.  De daktuin zuivert ook het water dat in het rioolnet gaat.

Regenwater hergebruiken
Met gemiddeld 200 regendagen per jaar zijn we in België ideaal gesitueerd om gebruik te maken van regenwater. Het is niet alleen een ecologisch verantwoorde en dus ‘groene’ installatie, het is ook bijzonder economisch. Mits een aangepaste opbouw van de hemelwaterput en de verdeelinstallatie (met een filter als minimale zuivering), voldoet het opgevangen hemelwater voor vele toepassingen binnen het bedrijf. Zo is het bruikbaar voor de spoeling van toiletten, als koelwater, voor reinigingsprocessen van vloeren, wagens of machines, voor het vullen van bluswaterbekkens en sprinklerinstallaties, voor bepaalde proces- en productie-installaties, voor het onderhoud van de tuin of het wassen van kleding. Er bestaan wel nogal wat vooroordelen tegenover het gebruik van hemelwater. Het feit dat hemelwater niet zuiver genoeg zou zijn, doet bedrijven weigerachtig staan tegenover het hergebruik ervan. Toch zijn er intussen verschillende technologieën voorhanden om de kwaliteit te garanderen. Een andere optie dan een tank om het water te bufferen, is een wadi, een vijver waar de regenpijpen in uitkomen en waar het water na een regenbui opnieuw langzaam in de grond dringt.

Delen: