Eerste steenlegging Den Box in Haacht

In Haacht is de eerste steen gelegd van vrijetijdscomplex Den Box. Op de plaats van het vroegere B-voetbalterrein aan Den Dijk komt een nieuw vrijetijdscomplex met een grote zaal die voldoende ruimte biedt voor 1.500 fuif- of concertgangers. De zaal wordt akoestisch geïsoleerd en kan gebruikt worden door Haachtse verenigingen voor uiteenlopende activiteiten, zoals diverse zaalsporten, fuiven en concerten.

De kleinere zaal is meer geschikt voor vechtsport, dans- of muziekrepetities.

Voor de concrete invulling wordt vanuit een participatieve aanpak gekeken naar de noden van alle vrijetijdsverenigingen en is er in de komende maanden overleg gepland met de vertegenwoordigers van zowel de sport-, cultuur- als jeugdverenigingen.

Aan de buitenterreinen wordt er hard gewerkt aan één kunst- en twee natuurgrasvelden (voetbal). Hiermee wordt Den Dijk een volwaardig vrijetijdscomplex met in- en outdoor sportaccommodatie, repetitieruimtes en een volwaardige fuif- en concertlocatie.

Den Box wordt door Verelst Bedrijfsbouw & Renovatie gebouwd in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).  De kostprijs is geraamd op 3,1 miljoen euro. In het najaar van 2018 zullen de zalen in gebruik worden genomen.

Delen: