Algemene voorwaarden

Disclaimer

Algemeen 

De volledige inhoud van deze website is eigendom van of valt onder de bevoegdheid van Verelst International N.V. 

Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.
 

Aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is informatief en van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Verelst International zal zich inspannen om de informatie op deze website steeds actueel en correct te houden maar geeft geen garanties inzake de volledigheid, nauwkeurigheid of geldigheid van de verstrekte inlichtingen en beelden op deze site.

Verelst International kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 


Beschikbaarheid

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving verwijderd, gewijzigd of aangevuld worden. Verelst International spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Verelst International of rechthoudende derden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.


Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Verelst International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. 

Verelst International verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Elk geschil met betrekking tot de website van Verelst International valt onder te toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van een dergelijk geschil zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de nv Verelst International is gevestigd, bevoegd.