Verbouwen en uitbreiden: wanneer vergunning, wanneer melding?

In België mag je niet zomaar wat en waar bouwen. Je hebt hiervoor een bouwvergunning nodig. Maar hoe zit het nu wanneer je wil verbouwen of bijbouwen? Hier bestaat er 3 opties: vergunning, meldingsplicht of vrijstelling. Welke optie het is hangt af van de aard van de bouwwerken.

Voor een aantal  kleinere of veel voorkomende ingrepen volstaan een melding. Sommige werken zijn zelfs helemaal vrijgesteld. Voor andere moet je dan weer wel toestemming vragen aan de overheid. Hieronder een overzicht. 

 

Verbouwen zonder vergunning of melding (vrijstelling)

Verbouwingen of onderhoudswerken zonder stabiliteitswerken, die geen effect hebben op het volume van jouw woning of het uitzicht aan de straatkant NIET wijzigen zijn vrijgesteld van vergunning en melding.

Denk bijvoorbeeld aan

 • Het plaatsen van nieuwe ramen
 • Pleisterwerken
 • Keuken of badkamerrenovatie
 • Zolderrenovatie
 • Het leggen van nieuwe dakpannen zonder aan het dakgebinte te raken
 • Van 1 slaapkamer 2 slaapkamers maken of omgekeerd  

Belangrijk is wel dat de functie van de woning behouden blijft. Doe je dergelijke verbouwingswerken om de hoofdfunctie van de woning te wijzigen, bijvoorbeeld van woning naar detailhandel, dan is wel een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Een tweede belangrijk aandachtspunt is dat bovenstaande werken niet vrijgesteld zijn wanneer het om de voorgevel van jouw woning gaat. Dit verandert namelijk het zicht langs de straatkant.

Wil je een woning ombouwen tot een zorgwoning, zonder uitbreiding en zonder constructieve werken, dan is dit ook vrijgesteld. Je moet hier natuurlijk wel voldoen aan de vereisten omtrent zorgwoningen. Wil je jouw huis opdelen in appartementen of een studio,

Tot slot zijn onderstaande aanpassingen over algemeen ook vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning:

 • Plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes
 • Plaatsen van bomen, struiken en hagen
 • Plaatsen van open afsluitingen tot 2m hoogte
 • Plaatsen van bijgebouwen in de tuin (onder voorwaarden) 

 

Verbouwen met meldingsplicht  

Renovatiewerken die effect hebben op de stabiliteit van de woning zijn vrijgesteld van vergunning maar moeten wel gemeld worden! Als je bijvoorbeeld balken van de dakconstructie vervangt, een nieuwe raamopening in een gevel steekt of buitenmuren of draagmuren vervangt doe je wel stabiliteitswerken en heb je dus meldingsplicht.

Ook wanneer je een woning wil verbouwen tot zorgwoning en hiervoor constructieve werken nodig zijn, is melding vereist. Zelfs wanneer je de zorgwoning opnieuw wil omvormen tot een normale woning. 

 

Bijbouwen met meldingsplicht 

Het uitbreiden van jouw woning is nooit volledig vrijgesteld van vergunning maar in een aantal gevallen volstaat een melding.

Voor de aanbouw van bijgebouwen aan een woning (een veranda, een carport tegen de zijgevel of een kleine gelijkvloerse uitbreiding) wordt de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht als voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • Je mag per woning maximaal 40 vierkante meter bijgebouwen aanbouwen. In dit getal worden de bestaande aanbouwen meegerekend.
 • De nieuwe bijgebouwen mogen niet hoger zijn dan 4 meter (gemeten vanaf de grond) en moeten in de zijtuin minstens 3 en in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelgrens staan.
 • De functie van het hoofdgebouw of het aantal wooneenheden mag niet gewijzigd worden.

 

Wil je werken uitvoeren aan of rond jouw woning dan zijn er dus 3 mogelijkheden: vergunning, meldingsplicht of vrijstelling. Het type werken, het volume en de achterliggende reden spelen hierin een rol. 

 

Ook administratieve begeleiding bij Verelst 

Nog niet helemaal zeker welke van de 3 nu van toepassing is op jouw specifiek bouwproject? Als specialist in renovatiewerken begeleiden we jou steeds van A tot Z. En dus ook bij dergelijke administratieve zaken. Je hoeft dus zelf niet je hoofd te breken over een bouwaanvraag of een melding. Dat doen wij allemaal voor jou. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info of een afspraak

 

Delen: