Wegwijs in het huidige bouw-ABC

Wie vandaag zijn droomhuis wil bouwen, wordt al snel ondergedompeld in een bad van vreemde bouwtermen. S-peil, E-peil, SPF, U-waarde,… klinken bij velen als Chinees in de oren. Maar jij weet er alles van, tenminste als je onderstaande uitleg goed leest!

E-peil

Het e-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw die wordt berekend op basis van de isolatiegraad, de oriëntatie van het pand en het type verwarming en ventilatie.

Momenteel ligt de wettelijke bepaling voor energieprestatie vast op maximum E40. Voor BEN-woningen ligt het maximum op E30 en dit zal ook de standaard worden in 2021. 

Hoe lager de E-score, hoe minder energie je zal verbruiken.

 

S-peil of ‘schilpeil’

Sinds 2018 vervangt dit de K-peil eis en de eis op netto-energiebehoefte. Het betreft een maat die de energie-efficiëntie van de gebouwschil uitdrukt.

Het S-peil wordt berekend door de scores van verschillende zaken te combineren: lichtdichtheid, de verhouding glas-vloeroppervlakte, de vormefficiëntie (hoe goed de geometrie van de woning aansluit bij de meest compacte vorm, namelijk een bol), de isolatie van de schildelen (dak, vloer, muur), de invloed van de bouwknopen, de grootte en oriëntatie van de vensters, de aanwezigheid en efficiëntie van zonnewering tegen oververhitting, de impact van zonnewinsten en de aanwezigheid van thermische massa.

Wil je meer glas plaatsen, dan kan je bijvoorbeeld extra zonnewering voorzien om het effect te compenseren. Met andere woorden: er is een zekere vrijheid.

Momenteel geldt een maximale schilpeil van S31

Hoe lager de S-score, hoe minder energie je zal verbruiken.

 

U-waarde

De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructieonderdeel (daken, muren, vloeren, vensters, glas, deuren en poorten) wordt uitgedrukt in W/m²K en geeft aan hoeveel warmte er per seconde per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C bedraagt.

Deze U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambda-waarde (warmtegeleidingscoëfficiënt) van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat.

Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatiegraad.

 

λ-waarde

De λ-waarde is de warmtegeleidingscoëfficient van een materiaal. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per tijdseenheid en per meter dikte van dat materiaal verloren gaat als er tussen binnen en buiten een temperatuursverschil heerst van 1°Celsius (of van 1 graad Kelvin).

Deze waarde wordt uitgedrukt in W/mK.

Hoe lager de λ-waarde, hoe beter het materiaal isoleert en dus hoe beter dat materiaal de warmte tegen houdt.

 

Oververhittingsindicator

Tijdens de zomer kan de binnentemperatuur in goed geïsoleerde, luchtdichte woningen sterk stijgen, zeker als er grote glaspartijen met een zuidelijke oriëntatie aanwezig zijn. Wanneer deze warmte niet kan worden afgevoerd, kan er oververhitting ontstaan.

De drempelwaarde van oververhitting wordt uitgedrukt in Kh (Kelvin-uur) en slaat op de maximale tijd dat de binnentemperatuur van de wooneenheid een bepaalde temperatuur niet mag overschrijden. 

De oververhittingsindicator mag niet hoger liggen dan 6.500 kh. 

 

Ventilatiesysteem A, B C of D

Je kan kiezen uit 4 types ventilatiesystemen:

  1. A staat voor natuurlijke toevoer van verse lucht en natuurlijke afvoer van vervuilde binnenlucht.
  2. B: bij B is er een mechanische toevoer en natuurlijke afvoer van lucht.
  3. C doet net het tegenovergestelde, namelijk natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.
  4. D met een mechanische toe- en afvoer van lucht.

Voor al onze woningen maken wij standaard gebruik van ventilatiesysteem D.

 

Seizoensprestatiefactor of SPF van warmtepomp

Deze factor geeft het rendement van een warmtepomp en het afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren,…) aan. Deze moet hoger liggen dan 4 om te voldoen aan de eis omtrent hernieuwbare energie.

Hoe hoger de SPF, hoe beter het rendement.

 

COP of Coefficient Of Performance van warmtepomp

De coefficient of performance (COP) geeft de waarde van het rendement van een warmtepomp (of een ander toestel) aan.

De COP wordt berekend door de geleverde energie te delen door de verbruikte energie. De COP van een warmtepomp die 4 kWh warmte aflevert en daarvoor maar 1 kWh aan elektriciteit nodig heeft, bedraagt dus 4. Het gemiddeld rendement voor een goede warmtepomp ligt in principe tussen 3 à 3,5 COP.

Hoe hoger de COP, hoe hoger het rendement en hoe zuiniger het toestel.

 

Passieve energie

Passieve energie is warmte die wordt geproduceerd door de zon, de mens (lichaamswarmte) en huishoudtoestellen/verlichting. Lees hier ook meer info over passiefhuis.

Hoe meer passieve energie, hoe zuiniger!

 

 

Delen: